BADANIA I ROZWÓJ

Co robimyBADANIA I ROZWÓJ

Laboratorium działu badań i rozwoju firmy Lucchini RS jest unikalnym obiektem; jest ono wyposażone w stanowiska testowe, na których można testować zestawy kołowe i ich elementy w warunkach obciążenia i w warunkach dynamicznych bardzo podobnych do eksploatacji rzeczywistej. Dział przeprowadza testy typu nowych komponentów, dla badań homologacyjnych oraz opracowuje nowe produkty w celu poprawy wydajności pod względem odporności na zmęczenie, dynamiki kolei, redukcji hałasu i zwiększenia komfortu.

Laboratoriów

EUROPEJSKIE PROJEKTY BADAWCZE

 • Widem
 • Qcity
 • Euraxles
 • Sustrail
 • Rivas Project
 • D-Rail Project
 • Shift2Rail
 • Dyna Freight
 • Innowag
 • Nextgear
 • Run2rail
 • Levelup
View and request our scientific publications
Discover