BADANIA I ROZWÓJ

Co robimyBADANIA I ROZWÓJ

Laboratorium działu badań i rozwoju firmy Lucchini RS jest unikalnym obiektem; jest ono wyposażone w stanowiska testowe, na których można testować zestawy kołowe i ich elementy w warunkach obciążenia i w warunkach dynamicznych bardzo podobnych do eksploatacji rzeczywistej. Dział przeprowadza testy typu nowych komponentów, dla badań homologacyjnych oraz opracowuje nowe produkty w celu poprawy wydajności pod względem odporności na zmęczenie, dynamiki kolei, redukcji hałasu i zwiększenia komfortu.

Laboratoriów

EUROPEJSKIE PROJEKTY BADAWCZE

  • Widem
  • Qcity
  • Euraxles
  • Sustrail
  • Rivas Project
  • D-Rail Project
  • Shift2Rail
  • Dyna Freight
  • Innowag
View and request our scientific publications
Discover