DOSTAWCY

Polityka wobec dostawców

Dążymy do uczciwego i bezstronnego procesu wyboru dostawców, którego celem jest ciągła poprawa konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem jakości dostarczanych usług, a bardziej ogólnie – tworzenie konstruktywnych długoterminowych relacji. Wspólna wizja z naszymi partnerami w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej jest dla nas strategicznym elementem i kryterium wyboru.

Kryteria wyboru

Grupa RS Lucchini wprowadziła portal do zarządzania relacjami z dostawcami. Począwszy od procesu kwalifikacyjnego, poprzez udział w przetargu i sprawdzanie Oceny Dostawcy, nasi dostawcy mają dostęp do unikalnego narzędzia.

Proces rejestracji jest prosty i jest pierwszym krokiem do zgłoszenia się jako potencjalny partner. Pobierz przewodnik i działaj.

 

Warunki zakupu

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, z wyłączeniem warunków stosowanych przez strony trzecie, regulują wszystkie zapytania ofertowe składane przez spółki Lucchini RS S.pA. oraz wszystkie spółki zależne stronie trzeciej („Dostawca”), a także wszystkie umowy i działania, o charakterze przygotowawczym lub wykonawczym, które są z nimi powiązane, z wyjątkiem przypadków, w których niniejsze Ogólne Warunki stanowią inaczej.

PRIVACY POLICY
DISCOVER
ORGANISATIONAL MODEL 231 LRS
DISCOVER
ORGANISATIONAL MODEL 231 LIND
DISCOVER
CODE OF ETHICS
DISCOVER