ELASTYCZNY PARTNER.

Dzięki nowym technologiom, zaawansowanym systemom i procesom, Lucchini RS Group produkuje i dostarcza szeroką gamę prętów kutych do różnych zastosowań, takich jak Oil&Gas, łożyska, energetyka i inżynieria roślin.

Pręty KuteCHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

Pręty okrągłe
250 do 1200mm*

Pręty kwadratowe
od 250x250mm do 950x950mm*

*maksymalny wymiar zależy od rodzaju materiału

OBRÓBKI TERMICZNE

Wyżarzane

Tempered

Znormalizowany

Rozpuszczony

Starzejący się

MATERIAŁY

Stal węglowa 

Stal nisko-średnio-wysokostopowa

Stal nierdzewna 

Inne rodzaje stali dostępne na zamówienie.

STATUS DOSTAWY

Niedokończone  
(Tolerancja -0/+15 mm)

Surowy
(Tolerancja -0/+2-3mm)

Grunt
(Tolerancja -0/+10mm)

Pręty KuteZASTOSOWANIE

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY ROPY

ENERGETYKA

INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA

ŁOŻYSKA

Skontaktuj się z nami