EMIC

European Metallurgical Inspection Centre (EMIC) jest działem firmy Lucchini RS zajmującym się nieniszczącymi badaniami eksploatacyjnymi.

Misją EMIC jest stać się europejskim punktem referencyjnym w kwestii szkoleń NDT, certyfikacji NDT i badań eksploatacyjnych NDT oraz dostarczanie klientom wiedzy i nowoczesnego zaplecza, które zapewnić może tylko wiodąca grupa, taka jak Lucchini RS.

EMIC oferuje usługi w zakresie materiałów do elementów taboru, a także odlewów i odkuwek.

TABOR KOLEJOWY

  • Testy eksploatacyjne zestawów kołowych do pociągów wysokich prędkości, do wagonów i lokomotyw oraz urządzeń utrzymania infrastruktury.
  • Badania eksploatacyjne spawanych, metalowych elementów konstrukcyjnych: konstrukcji wózków i konstrukcji nadwozia.
  • Badania eksploatacyjne elementów trakcyjnych oraz elementów czołownic i przekładni.
  • Badania eksploatacyjne szyn.
  • Instrukcje techniczne dotyczące testów NDT nowych i istniejących produktów.
  • Dokonywanie próbek kalibracyjnych NDT.
  • Opracowanie innowacyjnych metod NDT.

ODLEWY I ODKUWKI

  • Wsparcie klienta w zakresie testowania nowych i używanych produktów, stosowanie indywidualnych standardów lub instrukcji.
  • Instrukcje techniczne dotyczące testów NDT nowych i istniejących produktów.
  • Przegląd eksploatacyjny elementów wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej, hydroelektrycznej i wiatrowej, takich jak turbiny Kaplana, Peltona i Francisa, wirniki turbin wiatrowych, łopaty i wały.