ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

Ład korporacyjny oznacza ustrukturyzowany system kodeksów, protokołów i procedur, które są oparte na zasadach etycznych firmy i które regulują nasze codzienne działania. Szczegółowe informacje i ciągłe szkolenia zapewniają skuteczność naszego systemu ładu korporacyjnego.

NASZ KODEKS ETYKI

Kodeks Etyki określa ogólne zasady informujące o wszystkich działaniach prowadzonych przez całą grupę, zarówno we Włoszech, jak i za granicą. Został on opracowany w taki sposób, aby podstawowe zasady etyczne, stanowiące część kultury firmy, mogły kierować postępowaniem dyrektorów, audytorów, kadry kierowniczej, kierowników średniego szczebla i pracowników Grupy Lucchini RS, a także profesjonalnych usługodawców, konsultantów zewnętrznych i dostawców, którzy świadczą profesjonalne działania lub usługi na rzecz grupy w jakimkolwiek charakterze. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zasad Kodeksu Etycznego.

Pobierz nasz kodeks etyczny

NASZE ZASADY

MODEL ORGANIZACYJNY

KONKRETNE ZOBOWIĄZANIE

Firma Lucchini RS przyjmuje model organizacji, zarządzania i kontroli zgodnie z dekretem ustawodawczym 231/2001 oraz wprowadziła i wdrożyła środki zapobiegające przekupstwu i korupcji, rozszerzając zakres modelu.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Przyjęliśmy procedury „Zasad i sposobu postępowania ze zgłoszeniami – Zgłaszanie nieprawidłowości” dla raportów do Organu Nadzoru, które należy przesyłać na adresy e-mail:

w przypadku zgłoszeń kierowanych do firmy Lucchini Industries należy pisać na adres

odvlucchiniindustries@gmail.com

w przypadku zgłoszeń kierowanych do firmy Lucchini RS należy pisać na adres

odvlucchinirs@gmail.com
Przeczytaj procedurę zgłaszania nieprawidłowości