ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

WSPÓLNE DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG)

Coraz wyraźniej widać, że wiarygodności, konkurencyjności i solidności przedsiębiorstwa nie można już oceniać wyłącznie pod względem finansowym i gospodarczym. Dobrostan pracowników, cykliczność procesów, przejrzystość i odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy stały się prawdziwymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju firmy i tego, do czego wszyscy powinniśmy się przyczyniać.

NASZA KONCEPCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ BIZNESU:
CZTERY FILARY.

ROZWÓJ LUDZI

Z DUMĄ WSPIERAMY

REPUTACJA I WIARYGODNOŚĆ

ORIENTACJA NA SUKCES KLIENTA

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Relacje z naszym łańcuchem dostaw opierają się na przejrzystości, współpracy i wzajemnych korzyściach, aby nieustannie udoskonalać to, co oferujemy naszym klientom. Jakość i niezawodność tego, co dostarczamy, ma dla nas ogromne znaczenie: wysokie standardy materiałów i usług, regularność i stałe zaopatrzenie.

NASZE PODEJŚCIE DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

*2022 wskaźniki

INNOWACJA I CYFRYZACJA

W firmie Lucchini RS innowacje i cyfryzacja są „narzędziami” stanowiącymi część szerszej wizji, której punktem odniesienia jest kultura Lean, podczas gdy celem jest coraz większe spełnianie oczekiwań naszych interesariuszy w procesie nieustannego udoskonalania.
Liczy się to, co robimy, dlaczego zdecydowaliśmy się to zrobić i jak.

NASZE CERTYFIKOWANE ZOBOWIĄZANIEOdkryj nasze certyfikaty

LUCCHINI RS. TO WŁAŚNIE MY

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Pobierz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju