ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

RAZEM W KIERUNKU CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG)

Staje się coraz bardziej oczywiste, że wiarygodności, konkurencyjności i solidności firmy nie można już mierzyć wyłącznie w kategoriach finansowych i ekonomicznych. Dobrobyt pracowników, cyrkularność procesów, przejrzystość i odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy stały się prawdziwymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju firmy i tego, do czego wszyscy powinniśmy się przyczyniać.

NASZA KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU:
CZTERY FILARY.

ROZWÓJ LUDZI

Z DUMĄ WSPIERAMY

REPUTACJA I NIEZAWODNOŚĆ

ORIENTACJA NA SUKCES KLIENTA

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Relacje z naszym łańcuchem dostaw opierają się na przejrzystości, współpracy i wzajemnych korzyściach, aby stale ulepszać to, co oferujemy naszym klientom. Jakość i niezawodność tego, co dostarczamy, ma dla nas ogromne znaczenie: wysokie standardy materiałów i usług, regularność i ciągłe zaopatrzenie.

NASZE PODEJŚCIE DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

*2022 wskaźniki

INNOWACJE I CYFRYZACJA

W Lucchini RS innowacje i cyfryzacja są „narzędziami” stanowiącymi część szerszej wizji, której punktem odniesienia jest kultura Lean, a celem jest coraz lepsze spełnianie oczekiwań naszych interesariuszy w procesie ciągłego doskonalenia.
Liczy się to, co robimy, dlaczego zdecydowaliśmy się to zrobić i w jaki sposób.

NASZE CERTYFIKOWANE ZOBOWIĄZANIEOdkryj nasze certyfikaty

LUCCHINI RS. THIS IS US

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Download sustainability report