ODLEWY

ODLEWNIA Z NAJWIĘKSZYMI ODLEWAMI WE WŁOSZECH

Odlewnia Lucchini RS jest nie tylko największą we Włoszech, ale również jedną z niewielu w Europie, która jest w stanie produkować wysokiej jakości odlewy o wadze do 160 ton. Proces rafinacji stali VOD oraz najbardziej zaawansowany piec do obróbki cieplnej i hartowania masywnych odlewów pozwala na wytwarzanie produktów do głównych ciężkich zastosowań, takich jak energetyka, odnawialne źródła energii i przemysł ciężki, o wysokim stopniu jakości i złożoności.

W pełni zintegrowany proces aż do końcowej obróbki mechanicznej jest zakończony montażem i specjalnym malowaniem.

Dzięki zaawansowanym programom symulacyjnym, Lucchini RS projektuje proces zalewania i krzepnięcia oraz wspiera klientów w inżynierii ich produktów.

OdlewyCHARAKTERYSTYKA

MASA

od 5
do 150 tonnes.

RODZAJ

odlewane, poddane obróbce wstępnej, poddane obróbce końcowej lub jako zmontowane podzespoły

GATUNKI

stale węglowe, stopowe i nierdzewne

METODY BADAN

Dowolna kombinacja następujących metod:
UT-RT-HT-PT-MT-VT-DT.

Read more

OdlewyZINTEGROWANY PROCES PRODUKCJI

OdlewyZASTOSOWANIE