ODLEWY

Odlewnia Lucchini RS jest największą we Włoszech i jedną z czołowych w Europie pod względem masy, rozmiaru, złożoności technicznej i jakości produkowanych w niej odlewów stalowych. Łączna wydajność wytapiania stali wynosząca 300 ton, układ transportowy dostosowany do wielkości transportowanych elementów oraz duże wlewnice umożliwiają produkcję odlewów o masie do 150 ton.

Do planowania procesów wytapiania, odlewania i chłodzenia Lucchini RS wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie.

Zrobotyzowane urządzenia do okrawania na zimno, śrutowania i piaskowania pomagają nadać każdemu odlewowi wymagany stan powierzchni.

Piece do obróbki cieplnej wyposażone są w automatyczne systemy programowania temperatury, regulacji i rejestracji.

Urządzenia do obróbki skrawaniem obejmują duże tokarki pionowe, mobilne frezarko-wiertarki kolumnowe, tokarki poziome i specjalne tokarko-wiertarki do głębokich otworów – wszystkie wyposażone w układ sterowania numerycznego gwarantujący najwyższą precyzję.

CHARAKTERYSTYKA

od 1 do 150 ton.

stale węglowe, stopowe i nierdzewne zgodnie z głównymi normami międzynarodowymi i specyfikacjami klienta.

odlewane, poddane obróbce wstępnej, poddane obróbce końcowej lub jako zmontowane podzespoły do kucia/odlewania.

Lucchini RS posiada laboratorium metalurgiczne, laboratorium chemiczne, laboratorium technologiczne i laboratorium wysokiej technologii. Wykonują one szereg badań, w tym badania właściwości mechanicznych, analizy chemiczne i środowiskowe, badania metalograficzne, makrograficzne i mikrograficzne przy użyciu mikroskopów optycznych i elektronicznych.

Najwyższa jakość usług oferowanych przez laboratoria Lucchini RS jest uznawana i gwarantowana przez jednostkę akredytującą ACCREDIA, która potwierdza zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 17025.

Ponadto, wszystkie materiały są badane i certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami i specyfikacjami klienta przy użyciu dowolnej kombinacji następujących metod: UT-RT-HT-PT-MT-VT-DT.

ZASTOSOWANIE

Kadłuby turbin, korpusy zaworów, piasty turbin Kaplana, turbiny Francisa, wirniki pomp, korpusy pomp, rozdzielacze, korpusy obrotowe, przenośniki i inne.

korpusy zaworów kulowych, korpusy zasuw, korpusy zasuw równoległych, żaluzje, pokrywy, zespoły haków do podnoszenia, zespoły morskie, młoty kafarowe i inne.

Podpory steru, tylnice, skrzydła śrub napędowych, sprzęgła stożkowe czopów łożyska steru i inne.

Płyty dociskowe, klocki klinowe, płytki reakcyjne, ramy do odkuwek matrycowych, obudowy młynów, głowice młynów, obręcze pieców, rolki i inne.