BEZPIECZEŃSTWO

Zrównoważony rozwójBEZPIECZEŃSTWO

Wierzymy, że bezpieczeństwo naszych pracowników jest kwestią wiary i ciągłe zapewnianie optymalnych warunków pracy jest naszym obowiązkiem, zarówno jako firmy, jak i osób fizycznych.

W tym celu aktywnie promujemy i rozwijamy kulturę bezpieczeństwa opartą na ukierunkowanych szkoleniach, informowaniu i minimalizowaniu niebezpiecznych zachowań. Bezpieczeństwo naszych pracowników idzie w parze ze świadomością, jak ważne jest dążenie do wspólnego celu, jakim jest brak niebezpiecznych zachowań, co można osiągnąć dzięki ciągłym szkoleniom, inwestycjom i wspólnym celom całej grupy.

W tym duchu opracowaliśmy systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy certyfikowane zgodnie z zasadami ISO 45001.

Inwestycja 50 mln EUR

w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska
w ciągu ostatnich 10 lat

50 % Incydent z częstotliwością

niższy od średniej dla branży