ETYKA

Zrównoważony rozwójETYKA

Nasza etyka opiera się na zasadach legalności, przejrzystości, uczciwości, godności i równości: przestrzeganie tych zasad jest obowiązkiem każdego członka naszej organizacji biznesowej, a także wszystkich pracowników niezależnych, niezależnych konsultantów i dostawców, którzy wykonują dowolne działania lub usługi na rzecz Grupy.

Zasady te zostały zawarte w Kodeksie Etyki, który określa podstawowe wartości etyczne Grupy i stanowi kluczowy element standardu kultury korporacyjnej dla wszystkich odbiorców.

NASZE ZASADY

 • PRAWNOŚĆ

  Zachowujemy się prawidłowo i przestrzegamy zasad i przepisów obowiązujących w krajach, w których działamy, zarówno pod względem formy, jak i treści.

 • PRZEJRZYSTOŚĆ I UCZCIWOŚĆ

  Przestrzegamy naszych zobowiązań i zawsze działamy w dobrej wierze. Nasza komunikacja jest przejrzysta.

 • GODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ

  Szanujemy godność wszystkich osób i odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ I IDENTYFIKOWALNOŚĆ

  Stosujemy się do procesów autoryzacji i weryfikacji, zachowując się odpowiedzialnie i sumiennie.

DOWNLOAD OUR CODE OF ETICHS
DOWNLOAD
DOWNLOAD OUR ORGANIZATIONAL MODEL 231 LIND
DOWNLOAD
DOWNLOAD OUR ORANIZATIONAL MODEL 231 LRS
DOWNLOAD