LUDZIE I SPOŁECZEŃSTWO

Zrównoważony rozwójLUDZIE I SPOŁECZEŃSTWO

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

copertina_Reportsostenibilità

Lucchini RS mówi o sobie i swoim zaangażowaniu na rzecz środowiska, bezpieczeństwa, ludzi i społeczeństwa w raporcie Corporate Social Responsability Report.

Polityka w zakresie środowiska, bezpieczeństwa i energii jest stosowana zgodnie z międzynarodowymi standardami wyznaczonymi przez Lucchini RS:
– UNI EN ISO 14001
– Rozporządzenie UE 333/2011
– ISO 50001
– ISO 45001

Zrównoważony rozwójPROJEKT WHP – PROMOCJA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

Lucchini RS wspiera globalny projekt „Promocja zdrowia w miejscu pracy”, aby pokazać swoje rosnące zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczny.
Program przewiduje, że każda uczestnicząca w nim firma jest zobowiązana do zaoferowania swoim pracownikom możliwości poprawy ich zdrowia, zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych.
W rzeczywistości, od lat Lucchini RS proponuje swoim pracownikom różne środki zapobiegawcze związane z odstraszaniem od palenia, wsparciem dla rodzin, odżywianiem, imprezami sportowymi i zrównoważoną mobilnością.

Zrównoważony rozwójPROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zgodnie z postanowieniami Art. 2 ustawy 179 z 2017 r. (Ustawa o zgłaszaniu nieprawidłowości) w sprawie Dekretu Ustawodawczego 231/2001, Model Organizacyjny 231 Lucchini RS przewiduje nową procedurę: „Zasady i sposób postępowania ze zgłoszeniami – zgłaszanie nieprawidłowości” w odniesieniu do raportów do Rady Nadzorczej wysłanych na adresy e-mail: