ŚRODOWISKO

Zrównoważony rozwójBEZPIECZEŃSTWO

Minimalizacja wpływu na środowisko wynikającego z hutnictwa żelaza i stali jest ambitnym wyzwaniem, ale także kluczowym celem naszej firmy. W celu osiągnięcia tego cel, opracowaliśmy zrównoważony system zarządzania środowiskowego i system zarządzania energią na poziomie korporacyjnym w oparciu o zasady ISO 14001 i ISO 50001, a także monitorujemy nasze wyniki poprzez ocenę kilku kluczowych wskaźników wydajności, które zapewniają również zgodność z przepisami i najlepszymi praktykami. By skutecznie działać i bronić środowiska, w którym żyjemy, stale oceniamy, monitorujemy i działamy na podstawie zarówno parametrów bezpośrednich, które możemy kontrolować, jak i parametrów pośrednich, które mają wpływ na nas.

CERTIFICATIONSCertyfikacje

POLITYKA