DZIAŁ
ODKUWEK I ODLEWÓW

Grupa Lucchini RS działa na całym świecie w branżach o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Jesteśmy obecni w przemyśle naftowym i gazowym, w sektorze energetycznym, w przemyśle wysokiej technologii, przemyśle stoczniowym, cementowym i produkcji stali narzędziowej.

  • W pełni zintegrowana produkcja wysokiej jakości odkuwek i odlewów (krótki czas realizacji, usprawnione procesy i niezawodność).

  • Rozwiązania „szyte na miarę”, takie jak niestandardowe gatunki stali, „co-engineering” i usługi logistyczne.

  • Nakładanie powłok i obróbka powierzchni.

  • Montaż mechaniczny i prace spawalnicze.

Priorytetem firmy jest oferowanie klientom prawdziwie kompleksowych usług.

TESTOWANIE I KONTROLA

Jakość produktów Lucchini RS opiera się na najnowocześniejszej technologii swoich laboratoriów (uznanej i gwarantowanej przez ACCREDIA, która poświadcza zgodność z wymogami UNI CEI EN ISO/IEC 17025 w przeprowadzaniu akredytowanych testów) w metalurgii i chemii, które wykonują szeroki zakres testów. Grupa Lucchini RS posiada wewnętrzne Europejskie Centrum Inspekcji Metalurgicznej (EMIC) zajmujące się testami nieniszczącymi w trakcie eksploatacji.

  • Obsługa klienta w zakresie testowania nowych i eksploatowanych produktów, stosowanie zindywidualizowanych norm lub instrukcji;
  • Procedury techniczne testów nieniszczących nowych i istniejących produktów.
  • Remont eksploatacyjny podzespołów wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej, wodnej i wiatrowej oraz urządzeń, takich jak formy do odlewania tworzyw sztucznych i odlewów ciśnieniowych.

SPÓŁKI ODDZIAŁULucchini North America

Lucchini (Beijing) Trade Company Ltd.

OFFICIAL TOOL STEELS DISTRIBUTOR & SERVICE CENTRE IN EUROPE

Service Centre Suisio
Service Centre Pozzo d’Adda
Service Centre Padova

STALOWNIA, ODLEWNIA I KUŹNIA