DZIAŁ
ODKUWEK I ODLEWÓW

Grupa Lucchini RS wyróżnia się obecnością na całym świecie w sektorach o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego: ropa i gaz, energetyka, inżynieria zaawansowana technologicznie, przemysł stoczniowy, cementownie i stale narzędziowe.

  • W pełni zintegrowana produkcja wysokiej jakości odkuwek i odlewów (krótki czas realizacji, usprawnione procesy i niezawodność).
  • Rozwiązania „szyte na miarę”, takie jak niestandardowe gatunki stali, współinżynieria i obsługa logistyczna.
  • Obróbka okładzin i powierzchni.
  • Montaż mechaniczny i spawalniczy.

Priorytetem firmy jest zaoferowanie klientom prawdziwie kompleksowej obsługi.

TESTOWANIE I KONTROLA

Jakość produktów Lucchini RS opiera się na najnowocześniejszej technologii swoich laboratoriów (uznanej i gwarantowanej przez ACCREDIA, która poświadcza zgodność z wymogami UNI CEI EN ISO/IEC 17025 w przeprowadzaniu akredytowanych testów) w metalurgii i chemii, które wykonują szeroki zakres testów. Grupa Lucchini RS posiada wewnętrzne Europejskie Centrum Inspekcji Metalurgicznej (EMIC) zajmujące się testami nieniszczącymi w trakcie eksploatacji.

  • Obsługa klienta w zakresie testowania nowych i eksploatowanych produktów, stosowanie zindywidualizowanych norm lub instrukcji;
  • Procedury techniczne testów nieniszczących nowych i istniejących produktów.
  • Remont eksploatacyjny podzespołów wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej, wodnej i wiatrowej oraz urządzeń, takich jak formy do odlewania tworzyw sztucznych i odlewów ciśnieniowych.

SPÓŁKI ODDZIAŁULucchini North America

Lucchini (Beijing) Trade Company Ltd.

OFICJALNY DYSTRYBUTOR I CENTRUM SERWISOWE STALI NARZĘDZIOWYCH W EUROPIE

Service Centre Suisio
Service Centre Pozzo d’Adda
Service Centre Padova

STALOWNIA, ODLEWNIA I KUŹNIA