PROCES WALCOWANIA NA ZIMNO

Proces ten jest stosowany na osie po obróbce końcowej i wprowadza wysokie naprężenia ściskające (od -300 do -500 MPa) na powierzchni osi i obszarze pod powierzchnią.

Zaletami naprężeń ściskających są:

  • Zwiększenie limitu zmęczenia (> 20%)
  • Niemal całkowite ograniczenie rozprzestrzenianie się pęknięć
  • Opóźnienie powstawania pęknięć w warunkach zmęczenia korozyjnego

Firma Lucchini RS opracowała analityczny model procesu walcowania na zimno w celu zdefiniowania wszystkich istotnych parametrów, które zapewnią optymalny profil naprężeń szczątkowych.