GREEN ID.

POCZĄWSZY OD ŹRÓDŁA
ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

W gospodarce światowej zachodzi zasadnicza zmiana. Zapotrzebowanie na energię odnawialną gwałtownie rośnie, rządy wyznaczają ambitne cele dotyczące neutralności węglowej do roku 2050, a firmy zobowiązują się do oczyszczenia swoich śladów węglowych.

Problem zmian klimatycznych wpływa na naszą planetę, znacząco naruszając wszystkie aspekty życia: od dostępności zasobów, działalności gospodarczej, po dobrostan ludzi. Wszyscy musimy odegrać rolę w ochronie i ratowaniu naszego środowiska.

[Źródło: McKinsey, 2020]
NASZA STRATEGIA

STRATEGIA PLANETOCENTRYCZNA

W przypadku biznesu nie wystarczy już być zorientowanym na klienta.
Firmy muszą również skupić się na planecie, co wiąże się z tworzeniem i poszerzaniem ich korporacyjnego planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie emisje wynikające z łańcucha wartości, a także emisje spowodowane użytkowaniem produktu, których udało się uniknąć.

Aż 90% wpływu kapitału naturalnego i 80% emisji gazów cieplarnianych powstaje w łańcuchu dostaw.

[Źródło: McKinsey, 2020]

NASZE ZOBOWIĄZANIE

W Lucchini RS koncentrujemy się na zmniejszeniu naszego śladu węglowego „od kołyski do kołyski”, więc współpracujemy z naszymi dostawcami, aby obniżyć emisje w całym naszym łańcuchu wartości. Znajomość naszego wpływu na środowisko pozwala nam podejmować konkretne kroki w celu osiągnięcia celu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

PRZEDSTAWIAMY GREEN ID

Green ID to dokument przedstawiający dane dotyczące dokładnego śladu węglowego produktu zgodnie z normą ISO 14067:2018. Green ID dodaje ważną warstwę przejrzystości dla naszych klientów i naszych partnerów, przedstawiając rzeczywisty wpływ gazów cieplarnianych produktów w liczbach, które są łatwe do zrozumienia i podjęcia działań.

Chcesz otrzymać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z GREEN ID

ŚWIADOMOŚĆ 360° ekwiwalentu CO2

Poznanie wpływu łańcucha dostaw i działalności firmy na środowisko

POZNAJ STRATEGIĘ „ZERO EMISJI”

Przestrzeganie wspólnych celów na szczeblu europejskim (Zielony Ład) w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

WYBIERZ NAJLEPSZYCH DOSTAWCÓW

Przyspiesz swoje cele środowiskowe, wspierając strategie zamówień poprzez wybór zrównoważonych dostawców.

USTAL JASNE CELE

Green ID pomaga mierzyć, dostosowywać i przyspieszać inicjatywy na rzecz środowiska, pozwalając liczbom mówić głośniej niż słowom.

ZOSTAŃ CLEAN-BY-DESIGN

Posiadanie odpowiednich danych umożliwia wczesne wprowadzanie innowacji w celu opracowania technologii i rozwiązań zaprojektowanych ekologicznie.

ZIELONE ROZWIĄZANIA JAKO STRUMIEŃ ZYSKU

Gospodarka „przyjazna przyrodzie” do roku 2030 może odblokować 10,1 biliona dolarów wartości biznesowej rocznie.

– Światowe Forum Ekonomiczne, 2021 –

W firmie Lucchini RS wierzymy, że świadomość ekologiczna nie polega tylko na byciu dobrym obywatelem korporacyjnym. Jest to coś, co daje nam przewagę nad konkurencją. W miarę przechodzenia gospodarek na model niskoemisyjny firmy będą ze sobą w coraz większym stopniu konkurować pod względem zrównoważonego rozwoju. Aktywnie inwestujemy w obniżanie emisji gazów cieplarnianych i pomagamy klientom, partnerom biznesowym i dostawcom w osiąganiu tego samego celu.

Bo nie możesz poprawić tego, czego nie możesz zmierzyć.