Akredytacja laboratoriów

Lucchini RS prowadzi własne laboratoria wyposażone w zaawansowany sprzęt. Laboratoria te sprawdzają zgodność produktu z wymaganiami klientów oraz z międzynarodowymi standardami.

Lucchini RS posiada laboratorium metalurgiczne, laboratorium chemiczne, laboratorium technologiczne i laboratorium zaawansowanych technologii. Wykonują one szereg testów, w tym testy właściwości mechanicznych, analizy chemiczne i środowiskowe, badania metalograficzne, makrograficzne i mikrograficzne z wykorzystaniem mikroskopów optycznych i elektronicznych, testy dylatometryczne oraz testy korozyjne.

Najwyższa jakość usług oferowanych przez laboratoria Lucchini RS jestgwarantowana przez ACCREDIA. ACCREDIA to instytucja, która poświadcza zgodność z wymogami UNI CEI EN ISO/IEC 17025 oraz z wewnętrzyni wymaganiami ACCREDIA, tzn bezstronność i kompetencje personelu, odpowiedni dobór sprzętu i oprzyrządowania oraz niezależność w wykonywaniu czynności laboratoryjnych.