Badania rozprzestrzeniania się pęknięcia

Stanowisko testowe BDA jest obrotową giętarką do osi pełnowymiarowych.

Ze względu na łatwą kontrolę obciążenia w trakcie przeprowadzenia testów zmiennego obciążenia, stanowisko to szczególnie nadaje się do badań rozprzestrzeniania się pęknięć.

W krytycznym przekroju osi w wyniku sztucznych uszkodzeń wywoływanych za pomocą techniki rozładowania elektrycznego w krytycznym punkcie osi powstają rzeczywiste pęknięcia. Na początku tworzy się małe pęknięcie, które można wykryć za pomocą sondy ultradźwiękowej, używanej podczas przeglądów okresowych, następnie przeprowadzany jest test obciążenia zmiennego w celu odtworzenia widm obciążenia roboczego odpowiadających stosunkowo długim okresom (1 M km). W celu skrócenia czasu trwania testu stosuje się specjalne techniki.

Wyniki testów są wykorzystywane do walidacji modeli rozprzestrzeniania się pęknięć (Starcrack®) i określenia optymalnych okresów pomiedzy testami NDT w trakcie eksploatacji.