Badania strukturalne kół monoblokowych lub kół elastycznych

Koła są projektowane poprzez teoretyczne modele elementów skończonych (MES); zasadniczą częścią kryteriów projektowych jest eksperymentalna walidacja wyników obliczeń dot. konstrukcji mechanicznych.

Stanowisko testowe BSD zostało opracowane w celu przyłożenia promieniowych i bocznych obciążeń do koła, odtwarzając model zastosowany do konstrukcji koła. Koło jest zazwyczaj wyposażone w czujniki tensometryczne umieszczone w krytycznych punktach konstrukcji koła w celu skorelowania naprężeń z warunkami obciążenia.

To samo stanowisko testowe służy również do przeprowadzania badań np. na kołach z wkładką amortyzującą, co ma na celu ocenę sztywności promieniowej, bocznej i skrętnej. W celu uzyskania bardziej kompleksowej charakterystyki koła, stanowisko testowe zostało wyposażone w silnik elektryczny, który zapewnia obrót koła i jednocześnie przykłada obciążenia do obręczy. Ma to szczególne znaczenie przy ocenie sztywności koła podczas toczenia.