Innowacyjna konstrukcja końcówki osi w celu ulepszenia użytkowanego UT

  • Nowa konstrukcja końcówki osi – otwór ślepy – została opracowana i opatentowana w celu zwiększenia zasięgu kontroli ultradźwiękowej osi pełnej.
  • Kontrolę można przeprowadzić w trakcie eksploatacji (5’/osi) bez konieczności demontażu zestawu kołowego z pociągu, wystarczy zdjąć pokrywę końcówki osi i pokrywę maźnicy.
  • Najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu układu fazowego UT z 2 sondami uzupełniającymi (4MHz), tak aby kontrolować całą objętość osi z każdego końca osi.
  • Skanowanie jest wykonywane automatycznie: po umieszczeniu uchwytu sondy w otworze nieprzelotowym, zintegrowany silnik obraca sondy, podczas gdy enkoder podaje pozycję kąta odniesienia.
  • Wynikiem kontroli jest mapa (kierunek wzdłużny i kąt na osiach głównych oraz wielkość na kolorowaniu hyzometrycznym) z położeniem wskazań.
  • Większość istniejących osi może zostać przeprojektowana tak, aby uwzględnić ulepszenia w zakresie otworów ślepych. Układ fazowy może być stosowany do kontroli każdego typu osi z otworem nieprzelotowym floty.
  • Dzięki LAx®141 projekt oparty na technologii ESFA jest dalej rozwijany w celu zwiększenia korzyści oferowanych przez technikę macierzy fazowej.