Optymalizacja częstotliwości kontroli NDT

  • Oprogramowanie Starcrack (opracowane przez Lucchini RS i Politecnico di Milano) modeluje rozprzestrzenianie się pęknięcia na osi przy zmiennych obciążeniach użytkowych.
  • Wprowadzając POD (Probability of Detection) sprzętu do badań nieniszczących oprogramowanie oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia awarii dla danego interwału kontroli.
  • Oprogramowanie Starcrack zostało zwalidowane w ramach szeroko zakrojonych testów na stanowisku do badań zginania przy skręcie osi w pełnej skali (BDA).