Pomiar naprężeń szczątkowych na kołach i osiach

Częścią procesu kwalifikacji nowego koła i osi są pomiary naprężeń szczątkowych po procesie produkcyjnym.

Koła poddawane są procesowi hartowania, w którym powierzchnia toczna koła jest schładzana szybciej, generując wraz ze wzrostem twardości również naprężenia ściskające rzędu -150 MPa, które doskonale zapobiegają propagacji pęknięć powierzchniowych lub wad podpowierzchniowych.

Naprężenia szczątkowe w obręczy koła można zmierzyć za pomocą tensometrów, oceniając zmiany naprężenia przed i po wycięciu wycinka koła, lub techniką ultradźwiękową (EMAT).