Testy dynamiczne na tocznym stanowisku testowym do zestawów kołowych

BU300 jest tocznym stanowiskiem testowym do pełnowymiarowych zestawów kołowych. Może osiągnąć maksymalną prędkość 300 km/h, kontrolując obciążenia pionowe i boczne oraz względny kąt odchylenia pomiędzy zestawem kół a szyną.

Szyny to dwa pierścienie o typowym profilu UIC-60. Dzięki stanowisku testowemu możliwe jest odtworzenie realistycznych warunków jazdy po prostej i po łuku, w tym przyspieszenia i hamowania.

Stanowska można użyć do różnych celów, takich jak:

Testy zmęczeniowe materiału na powierzchni tocznej;

Analiza dynamiki zestawu kołowego;

Kalibracja zestawów kołowych w celu dokonania pomiaru obciążeń styku pomiędzy kołem a szyną;

Testy tocznego zużycia zmęczeniowego kół z wkładką amortyzującą lub kół specjalnych;