Testy modalne i akustyczne kół

Rozwój rozwiązań tłumiących, mających na celu zmniejszenie emisji hałasu z kół jest wspierany przez laboratorium wibroakustyczne.

Jest to pomieszczenie częściowo bezodbiciowe, w którym, poprzez pomiary dokonywane za pomocą mikrofonu, koła są testowane w celu określenia, emisji mocy akustycznej koła po uderzeniu odpowiednio skalibrowanym młotem.

Eksperymentalne testy modalne są wykonywane w podobny sposób i mają na celu określenie częstotliwości modalnych i współczynników tłumienia; dane te są następnie wykorzystywane do walidacji modeli modalnych MES, które są wykorzystywane w oprogramowaniu Stardamp, które oblicza emisję hałasu poprzez modelowanie interakcji pomiędzy kołem a szyną.

Laboratorium jest również wyposażone w systemy akwizycji danych, co ma na celu wykonywanie pomiarów hałasu w terenie, takich jak pomiary hałasu przejazdu zgodnie z ISO3095.