POWŁOKA MOLIBDENOWA

Zastosowanie molibdenu na osiach, poprzez proces spawania natryskowego, zapewnia wyższą twardość powierzchni i odporność na zarysowania, zmniejszając możliwość uszkodzenia osi podczas montażu i demontażu.
Proces powlekania molibdenem przyjęty przez Lucchini RS jest certyfikowany przez DB zgodnie z EN 14918 – BN 918260.