PROCES WALCOWANIA NA ZIMNO

Osie poddawane są temu procesowi po obróbce końcowej, poddaje się je wysokim naprężeniom dogniatającym (od -300 do -500 MPa) na powierzchni osi i pod jej powierzchnią.

Zalety stosowania naprężeń dogniatających to:

Zwiększenie limitu zmęczeniowego (> 20%);

Prawie całkowite ograniczenie rozprzestrzeniania się pęknięć;

Opóźnienie tworzenia się pęknięć w warunkach zmęczenia korozyjnego;

Firma Lucchini RS opracowała model analityczny procesu walcowania na zimno, mający na celu zdefiniowanie wszystkich istotnych parametrów, które zapewnią optymalny profil naprężeń szczątkowych.